zaterdag 11 januari 2014

365 keer "hupsakee, weg ermee"Wat?               bierblikjes, bronwatertjes, colaflesjes & energydrankjes,
Waar?             Europalaan & Bilzerweg (tussen Genk en Niel bij As, België)
Hoe?               autoraampje open, hupsakee weg ermee
Waarom?        kennelijk te uitgeput om naar de prullenbak te lopen
Wanneer?        iedere dag


Zwerfafval is volgens de algemeen geldende definitie: “Afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn of door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op die plaatsen is terechtgekomen.” 2 liter afgedankt frituurvet in een cola-fles langs de N75

Zwerfafval staat, samen met hondenpoep, asociaal gedrag in het verkeer en fileleed steevast in de top 5 van ergernissen in  Nederland en Vlaanderen.

In 2003 was Rijkswaterstaat in Nederland €8.000.000 kwijt om het zwerfafval langs de rijkswegen in Nederland op te ruimen.
In 2012 kostte het in Vlaanderen €4.400.000 om het zwerfvuil langs snel- en gewestwegen op te ruimen.
In Nederland werd in 2001 berekend dat er jaarlijks in totaal zo’n 50 miljoen blikjes en flesjes bij het zwerfvuil terecht kwamen.
OVAM, verantwoordelijk voor de grotere Vlaamse wegen buiten de bebouwde kom berekende dat in 2010 de Vlamingen alleen al ongeveer 1,6 miljoen blikjes uit het autoraam kieperden.
Alle campagnes in zowel Nederland als Vlaanderen ten spijt blijven we de zij- en middenbermen van onze wegen kennelijk nog steeds beschouwen als een permanent aanwezige prullenbak die middels het openen van het autoraampje gevuld dient te worden.

Bloodwoosj inventariseert tijdens de weekendse wandelingen regelmatig, gewapend met een grote zak om een en ander in te doen, wat de mens in de natuur zo al aan drankverpakkingen achterlaat. Het gemiddelde staat na een dikke dertig wandelingen op ca. 1 flesje/blikje per 175 meter. Let wel: in de natuur !

Vandaag werd er eens ergens anders op onderzoek uit gegaan: langs een stuk wegberm.
Onderzoeksobjecten: de N75 en de N730 tussen Genk en Niel-bij-As (B.)
Onderzocht werd 460 meter berm van de N75/Europalaan (uitsluitend de noordzijde) en 485 meter N730/Bilzerweg aan zowel west- als oostberm.

het onderzoeksgebied (geel)


Er werd alleen gekeken naar drankverpakkingen.
Totaal resultaat na nog geen km weg: 365 blikjes, plastic flesjes en glazen flessen.
Gemiddeld maakt dat dus 1 weggeworpen flesje/blikje per 2,6 meter asfalt…365 blikjes en flesjes langs nog geen km asfalt !


Aantekening 1: de 460 meter zuidberm van de N75 werd niet onderzocht vanwege mogelijke schrikreacties bij automobilisten wegens het ontbreken van een wandel- of fietspad aan die zijde.
Aantekening 2: als gevolg van de hoeveelheid bladerval in de bermhelling van de N75 moeten ter plekke lang niet alle verpakkingen zichtbaar zijn geweest. er zijn er beslist een paar blijven liggen.
Aantekening 3: deze bermen worden volgens de Vlaamse overheid meerdere malen per jaar gezuiverd.

Het door Peter Smith van stichting Klean geïnspireerde voornemen om dit jaar iedere dag één stuk zwerfvuil op te rapen werd met deze 365 flesjes en blikjes in één middag gerealiseerd.

Peter’s idee van zwerfvuilbestrijding in een notedop:
als 25% van de Nederlanders zweert om dagelijks één stuk zwerfvuil op te rapen dan hebben we een nieuw probleem… er ligt te weinig!


 een goed voornemen voor het nieuwe jaar

Dat was nou precies de reden dat Bloodwoosj vandaag even de grens naar Vlaanderen over wipte. Blijft er nog genoeg over om in Nederland te rapen ;-)

De verpakkingsindustrie wil ons doen geloven dat statiegeld niet helpt in de strijd tegen zwerfvuil.
Feit: onder de verzamelde 365 drankverpakkingen zat op welgeteld ééntje statiegeld (glazen fles chocomel).


Meer lezen over Klean en het opgeruimd humeur van Peter Smith?
http://www.kleanworldwide.nluitgepraat praatijzer

365 x hupsakee weg ermee verzameld in
4 zakken PET-flesjes, 2 zakken blikjes en 2 draagtassen glaswerk,

opgeruimd staat netjes !

donderdag 9 januari 2014

Welkom in de wegwerpmaatschappijMeer doen voor het milieu ?
“De wereld is van ons allemaal en daarom willen we een schone en zuinige supermarkt zijn.
Door het milieu zoveel mogelijk te ontzien.
Samen met u, op een hele simpele manier.
Waarbij vele kleine beetjes samen groot verschil kunnen maken.”

Aldus een citaat van de website van ‘s lands grootste kruidenier die al heel lang op de kleintjes let.


B&B letten sporadisch ook wel eens op de kleintjes.
Zoals vandaag bij de aankoop van wat halfvolle melk van het eigen merk.

De kassabon deed echter de vraag rijzen of AH begrijpt wat het begrip “consistentie” inhoudt.
Wat wil namelijk het geval:
Wie 6 losse pakken AH Basic Halfvolle melk koopt betaalt daarvoor €3,90
Wie dezelfde 6 pakken koopt in een milieu-onvriendelijke multidiscount verpakking is aan de kassa €3,49 kwijt.


Kortom, AH beloont de milieubewuste consument met een meerprijs van € 0,41 voor exact hetzelfde product ?!?


Dat schoot toch even in het verkeerde keelgat.

Vandaar dat de volgende vraag per mail uitging naar de AH Klantenservice:
Kunt u mij uitleggen hoe u ik dit rijmen moet met de op uw website genoemde "initiatieven voor een beter klimaat" die AH neemt?
Ik zou eerder verwachten dat de consument die meedenkt door 6 losse pakken te kopen zonder extra karton en plastic eromheen (en hiermee het milieu dus minder belast) beloond wordt.
En dan bedoel ik niet een beloning in de vorm van een hogere prijs.

Wordt vervolgd, als we de automatische reply mogen geloven binnen 3 werkdagen!
Update 16-1-2014: een eerste reactie van de AH Klantenservice.
" Hartelijk dank voor uw email van 9-1-2014. Het antwoord op uw vraag hebben wij op dit moment niet. Daarom hebben wij uw vraag gesteld aan de verantwoordelijke afdeling binnen onze organisatie. Zodra wij een antwoord hebben gekregen laten wij u dit weten."

Update 23-1-2014: Reactie van AH Klantenservice:
"Hartelijk dank voor uw bericht van 9-1-2014. 

Naar aanleiding van uw mail hebben wij navraag gedaan binnen de organisatie. Wij kunnen u het volgende informeren. U geeft aan dat het onterecht is dat u beloond wordt door 6 pakken in een karton te kopen, terwijl er meer verpakking gebruikt wordt.
Wij geven u graag het voordeel omdat u in één keer meerdere pakken koopt, qua verpakking is er geen verschil. De losse pakken hebben immers ook in één omverpakking gezeten, maar heeft een medewerker in de winkel al uitgepakt. Netto maakt het dus niet uit in afval. Wel scheelt het ons in arbeidskosten.

Met vriendelijke groet,

Albert Heijn Klantenservice"Na onderzoek in 6 verschillende AH filialen is er opnieuw een -ietwat langere- mail naar AH gestuurd, aangezien de geboemde feiten onjuist blijken te zijn:

"Hartelijk dank voor uw antwoord.
Dat AH mij / de klant een voordeel biedt als men meerdere pakken in één keer koopt kan ik begrijpen, temeer daar dit een bekend economisch verschijnsel is.

Dat er qua verpakking geen verschil zou zijn is geen juiste voorstelling van zaken.
De losse pakken hebben weliswaar in één omverpakking gezeten, maar dat is niet dezelfde als de multi-discount verpakking.
Bij de omverpakking van de losse pakken wordt geen plastic gebruikt. Bij de multidiscountverpakking wel.
Op de pallet zit bij levering weliswaar nog folie om de pakken, maar dat is om ze op de pallet te houden en in beide gevallen nagenoeg een even grote hoeveelheid.

Ook is in de AH-filialen waar ik regelmatig kom (6 stuks) bij de losse AH-Basic melk-pakken er geen sprake van uitpakken door de medewerker.
De losse melkpakken worden geleverd in een kartonnen omverpakking waar 12 stuks tegelijk in gaan.
Op één van de zes filialen na worden die omverpakkingen compleet in het rek gezet. De AH-medewerker pakt dus niets uit, de klant neemt het melkpak uit de omverpakking en wat resteert na 12 verkochte pakken is een kartonnen bodem.
Bij het bekijken van de snelheid waarmee het in de schappen plaatsen van de melkpakken gebeurt kan iedereen constateren dat één kartonnen omverpakking met 12 pakken sneller in het rek geplaatst wordt dan 2 multi-discountverpakkingen met elk 6 pakken melk.
Voor de laatste actie is bijna twee keer zo veel tijd nodig als voor de eerste.
Per saldo ruim genoeg tijdswinst om de achteraf overgebleven kartonnen omverpakkingen van de 12-stuks mee te nemen naar de oud-papier/karton verzamelbak in het magazijn.Als we naar de hoeveelheid karton kijken die in de 6-stuks en de 12-stuks verpakkingen zitten, zijn die nagenoeg gelijk.
De randjes zijn bij de 12-stuks weliswaar plaatselijk wat hoger, maar dat wordt gecompenseerd doordat twee 6-stuks verpakkingen twee extra voorzijdes hebben ten opzichte van een 12-stuks verpakking.
Daarbij is karton beduidend beter recycleerbaar en minder belastend bij recyclage dan plastic.Samengevat:

- u beweert dat er hogere arbeidskosten zouden zijn voor de losse pakken, maar de praktijk ziet er m.i. anders uit
- u beweert dat er netto geen verschil is in afval, dat is niet het geval door de extra plastic omverpakking van de 6 multi-discount verpakking

Ik begrijp dus nog steeds niet hoe ik een en ander zou moeten rijmen met uw “initiatieven voor een beter klimaat” die AH in zijn eigen producten zou nemen.

In dat kader zou ik eerder verwachten dat u stopt met het aanbieden van de multidiscount-verpakking en de klant gewoon een korting biedt op 6 los gekochte pakken in één aankoop.
Dat zou de plastic omverpakking van de multi-discount besparen, dus inderdaad een initiatief waarbij het milieu baat heeft.
Daarnaast hoeven er in het magazijn en in de schappen geen twee ruimtes meer apart gereserveerd te worden vanwege het feit dat het pak melk in twee varianten aangeboden wordt.
En hoeft de verpakker geen twee verschillende inpakmethodes meer te hanteren.
Mijns inziens twee kostenbesparende factoren en –want daar was het eigenlijk om te doen- een initiatief dat inderdaad tot minder verpakking leidt en dus wel onder de noemer “beter voor het milieu” geschaard kan worden.

Inmiddels bemerkte ik vandaag tevens dat er sinds mijn schrijven wat aan de prijsstelling veranderd is.
De losse pakken kosten nu €0,69 per stuk.
Dat maakt 6 x €0,69 = €4,14, een stijging van €0,24 ten opzichte van vorige maand.
De multi-discount is van €3,49 gestegen naar €3,69, dus €0,20 erbij t.o.v. vorige maand.

Door deze prijsstijging is de minder milieuvriendelijke multi-discountverpakking absoluut gezien nog aantrekkelijker geworden ten opzichte van de losse pakken.
U begrijpt wellicht dat ik ook dat niet kan plaatsen onder “initiatieven voor een beter klimaat”.

Een reactie van uw kant zou ik op prijs stellen
.
"

Wordt vervolgd?